Entegre Sivrisinek Mücadele Planlanması

Entegre Mücadele Planlanması

 • Eğitsel Önlemler
 • Fiziksel Kontrol Yöntemleri
 • Jit alanı Haritalama
 • Larva Mücadele
 • Ergin Mücadele
 • Direnç testleri
 • Kültürel önlemler

Zararlıların biyolojisi, yaşam biçimi ( özellikle larva döneminin suda geçmesi) ve savaşım yollarının değişik iletişim araçları ile öğrencilere ve halka tanıtımının sağlanması ile yapılabilir.

 • Sivrisineklerin insan sağlığını tehdit eden ciddi hastalıkları bulaştırdığının anlatılması
 • Balkonda, bahçede bulunan lastik, saksı, kova vb malzemelerin içinde su birikmesinin önlenmesi
 • Fosseptiklerin taşmadan çektirilmesi, kapağının daima kapalı tutulması
 • Yaz sonu havuz suları boşaltıldıktan sonra uygun kimyasallar atılarak sivrisinek larva gelişiminin engellenmesi
 • Atıksuların sokaklara bırakılmaması
 • İnşaat temelleri ve bodrumlarda biriken suların kanalizasyona verilmesi
 • Evlerde, işyerlerinde camlara sineklik takılması, kovucu etkili ürünler
 • İlaçlama yapılmayan geniş su birikintilerinin yerinin muhtarlık ya da belediyelere bildirilmesi
 • Belediyelerin sadece uçan haşere ile değil, esas üreme yerlerindeki larvalar ile mücadele yaptığının anlatılması

Fiziksel kontrol yöntemleri
 • Durgun su birikintilerinin azaltılması
 • Pencere telleri, cibinlik
 • Elektrikli veya deriye sürülen kovucular

Larva Mücadelesi


Sivrisineklerin üreme alanlarında (jit) larvalara karşı uygun larvasitlerle yapılan mücadelenin tamamına larva mücadelesi denilir.

Avantajları
 • Sorun kaynağında çözülür
 • Bazı ürünler yumurta veya pupayı da öldürür
 • İlaç kullanılan alan sınırlıdır.

Güçlükler
 • Emek yoğun ve teknik bilgi ihtiyacı vardır
 • Görsel etkisi yoktur


Larva mücadele zamanlaması

Prensip olarak larva mücadesi, (larva gelişimin başladığı) su sıcaklığının 10 ºC ve üstüne çıkması ile başlar ve 10 ºC’nin altına inene kadar devam ettirilmelidir.

Larva mücadelesi hangi aralıklarla yapılmalıdır?

Kullanılan ürünlerin kalıcılıkları dikkate alınarak belirtilen aralıklarla yapılmalıdır. En ideali sorumlu teknik kişilerin habitatları rutin gezerek üreme olup olmadığı tespit edildikten sonra uygulamaya karar verilmesidir. Kimi durumlarda 15 gün kalıcı ürün etkisi çevre şartlarına bağlı olarak 5 güne de düşebilir, 20 güne de çıkabilir.

Aktif Madde Sivrisinek Karasinek
 Temephos  10-15 gün  -
 Diflubenzuron 30-45 gün  45 gün
 Triflumuron 20-30 gün   20 gün
 Pyroproxyfen 30 gün
 Methopren 15 gün -
 B.t.i 7-10 gün -Kışın larva mücadelesi

Culex pipiens gibi bazı türler kış aylarında kanalizasyon şebekeleri ve fosseptiklerde diapoza girmeden yaşamaya ve üremeye devam ederler. Bu türler kışın kan emmeden de yumurta bırakır ve yumurtalar gelişebilir.

Kış aylarında dinlenme yerlerine yapılan mücadele yaz aylarındaki populasyonu önemli oranda azaltır

Larva Mücadele Yöntemleri

Larva mücadelesi
 • İyi planlanmalı
 • Uygun aralıklarla tekrarlanmalıdır

Bu amaçla
 • Çevre ve uygulayıcı güvenliği yüksek
 • Güneş ışığı altında kolay yıkımlanmayan
 • Kalıcılığı görece uzun ancak biodegradable
 • Uygulaması kolay
 • Üreme alanlarına uygun ürünler seçilmelidir

Bavet İlaç A.Ş. larvasit ürünler
 • Diflox tablet (%1 diflubenzuron, Kitin sentezi inhibitörü, IGR)
 • Juvenox % 4,4 SC (% 4 diflubenzuron Kitin sentezi inhibitörü, IGR)
 • Difluban %48 SC (% 48 diflubenzuron Kitin sentezi inhibitörü, IGR)
 • Diflox SC (% 10 diflubenzuron Kitin sentezi inhibitörü, IGR)
 • Aldhion 50 EC ( %40 Fentirothion, %10 Naled, organik fosforlu)
 • Ekolarv 500 EC (% 50 temephos)
 • Tambro 500 EC (% 50 temephos)


Ergin Mücadelesi

Avantajları
 • Üreme alanlarında larva mücadelesine destek
 • (Rezidüel)
 • Görsel etkilidir

Dezavantajları( Üreme alanları dışında yapılırsa)
 • Uçan erginlerin sadece % 10’u etkilenir (Sıcak ve soğuk sisleme)
 • İnsan, hayvan ve bitki gibi hedef dışı canlılar olumsuz etkilenebilir

Ergin mücadelesi ne zaman yapılır? Rezidüel: Larva mücadelesi ile eş zamanlı
Uçkun sisleme: Hastalık tehdidi, aşırı rahatsızlık verme durumlarında

Rezidüel Uygulama: Üreme alanı çevresi: Yeşil alanlar vb
Sıcak sisleme: Üreme alanı çevresi Yeşil alanlar, kanalizasyon kanalları vb

Soğuk sisleme: Şehir içi aşırı yoğunlukta

Sıcak Sisleme Yöntemi

Sıcak sisleme( Thermal Fog): Motorin içinde çözünen ilacın iki zamanlı bir motor sayesinde yüksek hızda hava akımı yaratılarak oluşan duman tabakası içinde püskürtülmesi esasına dayanır. Partiküllerin çoğu 20 mikrondan küçüktür.

Avantajı
 • Sis ile taşınan ilaç partikülleri çok iyi dağılır.
 • Kısa sürede geniş bir alan ilaçlanabilir
 • Halk üzerinde psikolojik etki

Motorin sağlık açısından RİSKLİ !
Soğuk Sisleme Yöntemi

Soğuk sisleme( ULV): Bu uygulamada amaç su ile dilue edilen ilacın havada uzun süre kalacak büyüklükteki partiküller halinde bir atomizörle püskürtülmesi esasına dayanır.

Teorik modele göre
 • Partikül büyüklüğü 10 m’den düşme süresi
 • 100 mikron 36 saniye
 • 50 mikron 135 saniye
 • 20 mikron 14 dakika
 • 10 mikron 56 dakika
olarak verilmiştir. İdeal partikül büyüklüğü 15-25 mikron arasında olmalıdır.

Sıcak ve Soğuk sislemede uygulama alanı

Soğuk sisleme( ULV):
ULV başlıkları yerle 45 C açı oluşturmalıSıcak sisleme( TF):

Ergin sivrisinek ile mücadelede kullanılan formülasyonlar

Açık Alan Formülasyonları
 1. EC, Emülsiyon Konsantreler
 2. EW, Suda Yağlı Emülsiyonlar

Kapalı Alan Formülasyonları
 1. WP, Suda Dağılan Tozlar
 2. SC, Süspansiyon Konsantreler
Her Hakki Saklidir © 2011-2014 Dafne Group